Haince Sverige
Shop med det du inte vet att du behöver
   Förstasida | Kundvagn | Villkor | Profil
 
Produkter
 Mahognyask
 Hållare till bestick och andra inlägg
Visa kundvagn

0 produkt(er) i kundvagnen 
Totalt 0,00 DKK
Villkor

Köp- och leveransvillkor för Butik-Haince
 
Inledning
Butik-Haince på www.hainceshop.officielonlineshops.dk ägs av Haslev Innovations Center (fortsättningsvis benämnt Haince), Korsagervej 3, DK-4690 Haslev, CVR nr.: 2009 6373, tlf.: +45 2441 5701, E-mail: haince@haince.dk och drivs i samarbete med Officielonlineshops.dk co/NASECH I/S, Oddervænget 13, Brøderup, DK-4733 Tappernøje, CVR nr.: 3437 2357, tlf.: +45 2077 4568, E-mail: ordre@officielsonlineshops.dk.
Dessa köp- och leveransvillkor gäller för köp och leverans av varor från Butik-Haince.
 
Priser/Beställning/Betalning
Alla priser är inklusive moms och angivna i danska kronor (DKK) med tillägg i form av andra eventuella kostnader eller avgifter inklusive moms. Det är endast möjligt att betala med kreditkort eller Dankort i Butik-Haince, och valutan är alltid danska kronor (DKK). Eventuell kortavgift anges med betalningsmöjligheterna i samband med köpet av den aktuella leveransen. Betalningsupplysningarna sparas när betalningen genomförs, men pengarna dras inte förrän varan har skickats från vårt lager.
 
Kvitto på mottagen beställning/Orderbekräftelse
När beställningen har lagts skickas en orderbekräftelse via e-mail, innehållande de upplysningar som uppgavs vid ditt köp. Ett bindande köpeavtal ingås först vid mottagandet av orderbekräftelsen.
 
Leverans / Försening
Varor levereras av PostNord eller genom avhämtning hos HAINCE, DK-4690 Haslev enligt överenskommelse. Fraktkostnaden inklusive moms anges i samband med beställningen av den aktuella varan. Vår leveranstid är 1-2 vardagar. Mindre försändelser (under 2 kg) skickas som brev, större försändelser skickas som paket. Om varan eller tjänsten inte levereras på utsatt och avtalad tid, föreligger försening. Det föreligger inte försening från HAINCE’s sida, om förhållanden hos kunden, eller en oförutsedd händelse som kunden är ansvarig för, är orsak till förseningen. Kunden kan upphäva köpeavtalet om förseningen är betydande, eller om HAINCE har nekat leverans av varan, eller om HAINCE efter anmodan från kunden inte levererar varan inom rimlig tid.
 
Ångerrätt
Kunden har rätt att bryta detta köpeavtal utan särskilda skäl inom 14 dagar. Ångerrätten upphör 14 dagar efter den dag då kunden eller en av kunden angiven tredje part, dock inte transportören, får varorna i sin fysiska ägo. Om ångerrätten upphör på en helgdag, lördag, Danmarks nationaldag, julafton eller nyårsafton, förlängs tidsfristen till följande vardag.
För att utnyttja ångerrätten ska kunden meddela HAINCE, Korsagervej 3, DK-4690 Haslev, e-mail: haince@haince.dk beslutet om att bryta köpeavtalet i en tydlig förklaring (t.ex. via brev eller e-mail). Denna standardblankett för ångerrätt kan användas, men det är inte ett krav.
Ångerrätten är fullgjord om kunden skickar meddelande om utnyttjande av ångerrätten innan tidsfristen gått ut.
 
Följder av utnyttjande av ångerrätten
Om ångerrätten i detta avtal utnyttjas, återbetalar HAINCE alla mottagna betalningar från kunden, inräknat leveranskostnader (dock inte extra kostnader till följd av kundens val av ett annat leveranssätt än den billigaste formen av standardleverans som HAINCE erbjuder) utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från det datum HAINCE har mottagit meddelande om beslutet att bryta detta köpeavtal. HAINCE genomför en sådan återbetalning med samma betalningsmetod som användes vid den ursprungliga transaktionen, såvida kunden inte uttryckligen har samtyckt till något annat. Kunden pålägges under inga omständigheter någon form av avgifter som följd av återbetalningen.
 
HAINCE kan vänta med återbetalningen till dess att de returnerade varorna har mottagits, eller att kunden har uppvisat dokumentation för att ha returnerat varorna, efter vilket som inträffar först.
KKunden returnerar varorna till oss på följande adress: HAINCE, Korsagervej3, DK-4690 Haslev utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det datum då kunden har informerat HAINCE om utnyttjandet av köpeavtalets ångerrätt. Kunden håller sig inom tidsfristen om varorna returneras inom de 14 dagarna.
Kunden står för direkta utgifter i samband med returnerandet av varorna, inbegripet försvarlig emballering, så varorna inte skadas under transporten.
Kunden ansvarar endast för eventuell värdeminskning som beror på annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastslå varutypen, dess egenskaper och hur den fungerar, samt för ändringar av varans utseende.
 
Reklamation / Brister
  • Varor:
Ditt köp omfattas av konsumentköplagen , inbegripet regler gällande fel på varan. Det betyder att du antingen kan få en felaktig vara reparerad, utbytt, få pengarna tillbaka eller prisavdrag, beroende på den konkreta situationen.
Det är naturligtvis ett krav att reklamationen är berättigad och att felet inte har uppstått till följd av felaktig användning av produkten eller annan skadevållande handling.
Du ska reklamera inom ”rimlig tid” efter att du upptäckt varans fel. Vi rekommenderar att du reklamerar så fort som möjligt och inom 14 dagar efter att felet upptäckts.
Du kan reklamera genom att kontakta oss via mail till  haince@haince.dk
Varan ska skickas till:
HAINCE
Korsagervej 3
DK-4690 Haslev
 
När du returnerar varan ber vi dig samtidigt att så detaljerat som möjligt informera oss om vad problemet är. Använd gärna vårt reklamationsformulär som du kan hitta  här. Det är inget krav, men det underlättar vår behandling av ärendet och minimerar reklamationens handläggningstid.
Om reklamationen är berättigad återbetalar vi naturligtvis dina rimliga fraktkostnader för att returnera varan till oss. I annat fall ska du själv stå för alla transportutgifter.
Kom igång att varan alltid ska skickas i försvarligt emballage och att du ska erhålla fraktkvitto. Du har nämligen själv ansvar för paketet/varorna tills vi har mottagit dem. Spara därför fraktkvittot med upplysningar om kostnad samt eventuellt spårningsnummer.
OBS! Vi tar inte emot paket mot postförskott eller liknande.
 
 
Personuppgifter
För att kunna handla i Butik-Haince måste du som minimum uppge:
  • Namn
  • Adress
  • E-mailadress
  • Telefon-/mobilnummer
 
Ovanstående personuppgifter sparas, med upplysningar om vilka varor du har köpt, i fem år efter det räkenskapsår som upplysningarna tillhör, i enlighet med Bokföringslagens § 10 , varefter uppgifterna raderas.
Personuppgifterna förs eller säljs inte vidare till någon tredje part, såvida detta inte sker i samband med omstrukturering eller hel eller delvis försäljning av verksamheten. Eventuellt vidareförande i sådana situationer kommer att ske i enlighet med för tidpunkten gällande lagstiftning om personuppgifter.
Vi sparar endast personuppgifterna så länge det är nödvändigt i förhållande till ovanstående ändamål.
Som kund har du möjlighet till insikt i vår registrering av dina persondata, och du kan bestrida registrering enligt regler om detta i lag om behandling av personuppgifter och kontakt i dessa ärenden tages till HAINCE via e-mail  haince@haince.dk.
Personuppgifterna lagras på servrar i Danmark. En del personuppgifter administreras av en tredje part (databehandlare), som sparar och behandlar personuppgifter å HAINCEs vägnar enligt denna datapolitik och gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter.
 
Cookies
Genom att använda Butik-Haince accepterar du att vi använder cookies. En cookie är en liten datafil som vi lägger på din dator för att kunna hålla ordning på vad som sker under besöket och för att kunna känna igen datorn. En cookie är inte ett program och innehåller inte virus. Du kan läsa om vilka cookies som används i Butik-Haince och hur de raderas  här.
 
Lag om betalningstjänster / Säkerhet
Betalningar i Butik-Haince föregår i enlighet med lag om betalningstjänster. Överföring av betalkortsupplysningar och andra koder tillhörande HAINCEs betalningssystem, även inkluderat övriga betalningsdata såsom kunduppgifter och orderinformation, är starkt krypterad.
 
Tillämplig lag och jurisdiktion
Köp av varor I Butik-Haince omfattas av dansk lag. Tvister avgörs av gängse danska domstolar.
 
/Haslev, den 31/12-2016